Sollos ApS - Stubbedamsvej 94 - 3000 Helsingør - +45 - 26 27 27 26

De vigtigste fakta

Det er ikke meget dybdegående teknik du behøver at vide om anlægget, det sørger vi for at have styr på. Derimod er det rigtig rart at have styr på de vigtigste detaljer.


Solceller med 25 års garanti
Solcellerne lamineres (forsegles) mellem lufttætte og UV bestandige materialer. Oftest bag en glasplade. Man har nu et solcellepanel, som producerer strøm når det udsættes for sollys. Strømmens styrke afhænger af størrelsen og antallet af solceller samt sollysets intensitet.


Solcelleanlægget
Anlægget sammensættes af en række solcelle-moduler til den ønskede effekt er opnået. Solcellemodulerne har en forventet levetid på 40-50 år og slides ikke ned og der er 20-25 års garanti for fabrikations- og materialefejl


Inverteren omformer strømmen til 220 volt vekselstrøm
Strømmen fra solcellerne ledes til inverteren der omdanner jævnstrømmen til 230 volt vekselstrøm. Vekselstrømmen ledes herefter ud til eget forbrug eller til det eksisterende el-net. Inverteren placeres central så den er lettilgængelig og let at aflæse. Vore invertere har alle minimum 3 års garanti – og 5-10 år med en serviceaftale.


SolarWeb til PC, iPhone eller iPad
Med SolorWeb kan du følge dit anlægs ydelse via iPad, IPhone eller PC. Et fantastisk redskab til fuld kontrol over dit solcelleanlæg.


El-måleren kan løbe "baglæns"
Den strøm, der ikke forbruges direkte registreres af el-måleren og lagres/forbruges på nettet – så din el-måler populært sagt kører baglæns, hvis du ikke selv forbruger det hele. Maksimum dimension af et anlæg til privat husstand er iflg lovgivningen 6.000 wp (watt peak = maxeffekt i spidsbelastning).


Vedligeholdelse
Solceller slides ikke ned, og de behøver stort set ingen vedligeholdelse. Da det materiale, solcellerne er konstrueret af, svarer til glas og let går i stykker, skal man dog ikke tabe eller mishandle dem. Belægninger af støv og snavs nedsætter solcellemodulernes effektivitet. Rengøring af solceller sker ved at fjerne støv og fremmedlegemer med en blød vandstråle. Der er 25 års fabriksgaranti for fabrikations- og materialefejl på solcellemodulerne. Fabrikanten eller forhandleren er dog ikke ansvarlige for solceller, der er gået i stykker på grund af mishandling.


Placering
For at opnå en optimal udnyttelse af solcelleanlægget i Danmark, bør solcellemodulerne opsættes med en hældning på ca. 45º, helst direkte sydvendt og skyggefrit hele året. Hvis nogle af modulerne placeres helt eller delvis i skygge (for eksempel pga solens vandring), vil effekten af det aktuelle modul nedsættes. Mest almindelige opsætningsform er på tag eller jord/mark. Modulerne er monteret i aluramme som fastgøres til tag eller stativ. Rammeløse moduler har på det seneste vundet indpas og kan enten være udstyret med boltehuller direkte i glasset eller være beregnet for fastgørelse i profiler for glasfacader o.l.


 

Flere fakta om solceller


Virkningsgraden = Effektiviteten er steget
Solcellernes effektivitet er steget gradvis, og produktionsteknikkerne forbedret. Solceller er derfor blevet lettere og billigere med tiden. De bedste solceller på markedet omdanner ca. 16-19 % af den solstråling, der falder på cellen, til elektricitet. Dette kaldes solcellens virkningsgrad.


Miljøforhold
Solcelleproduceret elektricitet giver totalt set en besparelse på cirka 50 % af forbruget af fossile brændstoffer. Hertil skal lægges en 50 % reduktion af svovldioxid (SO2), kvælstofilter (Nox) og kuldioxid (CO2) sammenlignet med el fra traditionelle kraftværker. Solcelleanlæg produceres næsten udelukkende af ugiftige og meget almindelige grundstoffer, som ikke giver ressource- og miljøproblemer, og panelerne forventes at have en lang levetid på cirka 40-50 år. Der kan være miljøproblemer forbundet med batteribankens akkumulatorer på ikke-nettilsluttede solcelleanlæg. Akkumulatorer indeholder store mængder bly, der er en særdeles farlig miljøgift. Indlevér derfor brugte akkumulatorer på den lokale genbrugs-central!


Soltimer
Solen skinner gennemsnitligt mere end 1.790 timer om året i Danmark.