Sollos ApS - Stubbedamsvej 94 - 3000 Helsingør - +45 - 26 27 27 26

Vi tilbyder to typer af solcelleanlæg til privat brug


Nettilsluttede solcelleanlæg
Kan anvendes i parcelhuse, sommerhuse, andelsboliger, ejerlejligheder og andre boliger, hvor huset allerede er tilsluttet det offentlige el-net.


Stand-alone solcelleanlæg
Kan anvendes i sommerhuse, kolonihavehuse, ødegårde, campere og både, hvor der ikke umiddelbart er adgang til det offentlige el-net.


Uanset type og størrelse på solcelleanlæg, er anlægget modulopbygget og kan udvides efter behov.

Der er ingen begrænsninger for størrelsen af solcelleanlæg - de kan dimensioneres til en størrelse på op til mange millioner Watt.